REGISTRER DEG SOM NYTT MEDLEM I SKJEMAET NEDANFOR

T-skjorte vaksen
Ditt navn Adresse

Postnr.

Poststad

Epostadresse

Telefon (frivillig)

T-skjorte storleik (*)

Kommentar

Pris enkeltmedlem: kr 500. Dette er ein eingongskostnad. Ingen årlege abonnementskostnader!

Pris bedriftsmedlemskap: kr 5.000. Dette er ein eingongskostnad. Ingen årlege abonnementskostnader!

 

Kvart nytt medlem får ei t-skjorte når medlemskapet er betalt. Bank-konto 3800.15.66757 eller Vipps 624405. Viss t-skjorta skal sendast med post kjem eit tillegg på kr 75 for porto/frakt.

Norsk Gamalostlag v/Odd Rune Turvoll

Mobil: 992 31 313

E-post: post@gamalost.no

 

VERDAS EINASTE GAMALOSTMEIERI LIGG I VIK I SOGN