Vil Du bli skinnbrevmedlem i Norsk Gamalostlag?

Ditt navn Adresse

Postnr.

Poststad

Epostadresse

Telefon (frivillig)

Tekstalternativ 1 eller 2 (*)

Kommentar

(*)
1. Legg han på ei sjeva, lenge skal du leva!
2. Ein frukost utan Gamalost er som eit kyss utan kjærleik.

Pris enkeltmedlem: kr. 300,- som eingongskostnad. Ingen årlege abonnementskostnader!
Pris bedrift: kr. 5.000,- som eingongskostnad. Ingen årlege abonnementskostnader!

Skinnbrevet vert bestilt når medlemskapet er betalt. Bank konto nr: 3800.15.66757
Skinnbrev vert sendt deg straks det er produsert.

Ynskje om rask levering kan påføre litt ekstra kostnad.
Kontakt oss gjerne på mail: post@gamalost.no

Norsk Gamostlag, v/Jens Brekke,  6893 Vik i Sogn
Mobil: +47 915 25 682
epost: post@gamalost.no
Verdas einaste Gamalostmeieri ligg i Vik i Sogn

© Powered by SmartVik