Vil du bli medlem i Norsk Gamalostlag?

T-skjorte vaksen
Ditt navn Adresse

Postnr.

Poststad

Epostadresse

Telefon (frivillig)

T-skjorte storleik (*)

Kommentar

Pris enkeltmedlem: kr 500,-. Dette er ein eingongskostnad. Ingen årlege abonnementskostnader!
Pris bedriftsmedlemskap: kr 5.000 som eingongskostnad. Ingen årlege abonnementskostnader!

Kvart nytt medlem får ei t-skjorte når medlemskapet er betalt. Bank-konto 3800.15.66757 eller Vipps 624405.

Norsk Gamalostlag v/Odd Rune Turvoll
Mobil: 992 31 313
E-post: post@gamalost.no

VERDAST EINASTE GAMALOSTMEIERI LIGG I VIK I SOGN