HER ER T-SKJORTA SOM MEDLEMANE FÅR VED INNMELDING:

T-skjorte vaksen

Pris enkeltmedlem: kr 550. Dette inkluderer eit årsabonnement og ei t-skjorte. Viss t-skjorta skal sendast med post kjem eit tillegg på kr 75 for porto/frakt. Deretter er årleg abonnementskostnad kr 200.

Pris bedriftsmedlemskap: kr 5.000. Dette er ein eingongskostnad. Ingen årlege abonnementskostnader!

Registrer deg som medlem ved å sende e-post til post@gamalost.no.
Informasjon vi treng fra deg er:

  • Namn og adresse
  • e-post adresse
  • telefon nr
  • fødselsdato (frivillig)
  • T-skjorte storleik

Kvart nytt medlem får ei t-skjorte når medlemskapet er betalt. Bank-konto 3800.15.66757 eller Vipps 624405.

Norsk Gamalostlag v/Odd Rune Turvoll

Mobil: 992 31 313

E-post: post@gamalost.no

VERDAS EINASTE GAMALOSTMEIERI LIGG I VIK I SOGN